Léon Anink

Fractievoorzitter

Léon als fractievoorzitter

Capelle a/d IJssel is voor mij fijn wonen. Het dorpse karakter en het stedelijke voorzieningen niveau brachten mij hier. Een bewuste keuze! Na negen jaar Fascinatio wonen wij sinds 2020 in de wijk Middelwatering. En daar zijn wij ook echt thuis. Ik heb mij verkiesbaar gesteld omdat ik mij graag inzet voor een goed functionerende gemeente die zich zo min mogelijk bemoeit met het individu. Beroepsmatig werk ik als Gemeentesecretaris in een van de meest vooruitstrevende gemeenten van Nederland. En die ambitie gun ik de inwoners en ondernemers in Capelle ook. Daarvoor is een veilige omgeving nodig met een goed voorzieningenniveau. Daarvoor zet ik mij in als Raadslid. Naast Fractievoorzitter heb ik ook de portefeuille Duurzaamheid.Van onze planeet hebben we er maar 1. En daar kunnen we beter mee omgaan, zonder dat dit onbetaalbaar wordt voor de gewone mens. Een groene omgeving met veilig schoon water is van levensbelang en daar kunnen we nog vooruitgang in boeken. Ook kan het eenzijdige woningaanbod diverser en dat is ook wat ons electoraat van ons vraagt. Hoe wij als Capelse VVD dit concreet maken is terug te lezen in ons verkiezingsprogramma en met compromissen in het coalitieakkoord.

Namens de VVD fractie vervul ik de rol van fractievoorzitter daarnaast ben ik:

  • Portefeuillehouder Duurzaamheid en milieu
  • Lid werkgeverscommissie Griffier/Griffie
  • Voorzitter raadscommissies
  • Fractievertegenwoordiger voor de wijk Fascinatio

Stel je vraag aan Léon

2 + 8 =