Capelse VVD wil blijven investeren in Capelle. 

De begroting voor 2024 laat een financieel kruispunt zien voor Capelle aan den IJssel. Er ligt een begroting die niet meerjarig sluitend is. Het college geeft daarmee aan dat de middelen die we vanuit de overheid krijgen tekortschieten. De Capelse VVD zoekt evenwicht tussen investeringen, continuïteit en besparingen in het licht van deze financiële realiteit. Terughoudend zijn met nieuwe plannen die belastinggeld kosten maar wel zorgen voor een veilige, goed onderhouden buitenruimte. 

Veiligheid
De Capelse VVD maakt zicht zorgen rondom de vele ingrijpende incidenten afgelopen maanden. Wij zijn dan ook blij met de extra inzet op vroegsignalering in samenwerking met jongerenwerk, scholen, politie en handhaving. Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter. 

Sociaal 
De kosten binnen de WMO en de jeugdzorg baren ons zorgen. We kunnen niet ontkomen aan deze kosten en ook maar in beperkte mate invloed hierop uitoefenen. De Capelse VVD wil gebruik maken van de bestaande mogelijkheden en zuinig omgaan met het geld wat hier beschikbaar voor is. Onderwijs dient ook genoeg aandacht te krijgen. Wij steunen dan ook de aanpak van laaggeletterdheid om zo ieder kind een goede startpositie te geven. 

Nieuwkomers en wonen
De woningnood neemt in Nederland, en dus ook in Capelle, steeds verder toe. De komst van statushouders en vluchtelingen verhoogt die druk nog eens extra. De Capelse VVD vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de beperkte ruimte die we in onze dichtbebouwde gemeente hebben. Er zijn slechts drie gemeenten die meer inwoners per vierkante kilometer hebben dan Capelle. Hoeveel meer mensen passen daar nog bij? Mensen die naar ons land vluchten en die echt in nood zijn verdienen een veilige plek, maar er moet wel ruimte zijn. Wij blijven kritisch op deze ontwikkelingen. 

Tegelijkertijd zijn we verheugd dat er met de samenwerkingsovereenkomst voor het Rivium een nieuwe, groene woonwijk komt die de komende jaren gerealiseerd zal worden. 

Centrum
De Capelse VVD is heel blij dat de ontwikkelingen op het stadsplein nu echt vorm beginnen te krijgen. We willen graag een bruisend stadshart met horeca. Een levendig plein met terrasjes; als plek van ontmoeting. Een plein waar het gezellig is en je vervolgens een veilige route naar huis hebt. Duikerlaan/Kerklaan is daarbij een onoverzichtelijk kruispunt en we willen graag dat deze snel wordt aangepast. 

De Capelse VVD wil voorkomen dat de lokale belastingen de komende jaren worden verhoogd. Dat betekent dat we nieuwe plannen altijd kritisch zullen beoordelen. Een kritische blik hoe ons belastinggeld wordt besteed is nodig om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.