In het kader van duurzaamheid is ook in Capelle de traditionele straatverlichting uitgevoerd met LED-lampen. Dit heeft echter als gevolg dat in het donker, en met name wanneer het regent, het zicht op onze wegen lijkt te zijn verminderd.

De Capelse VVD heeft hierover signalen ontvangen en opent om die reden een meldpunt voor de Capellenaren om te inventariseren of er meer burgers zijn die daar last van hebben en op welke plaatsen in Capelle. 

Het uitrollen van LED-lampen is een goede stap om onze stad duurzamer te maken. Het licht van LED-lampen is minder diffuus dan bij de traditionele lampen.

“Het gevolg van de LED lampen is dat verlichting  met name plaats vindt op de wegen zelf. Fietspaden zijn daardoor minder goed zichtbaar met als gevolg dat automobilisten fietsers niet zien. Dit levert met name op oversteekplaatsen en rotondes gevaarlijke situaties op” vertelt Burgerraadslid John Brasser.

De Capelse VVD neemt de signalen serieus en gaat inventariseren waar in Capelle het zicht slecht is, met name wanneer het donker is en regent. Klik op deze link om een melding te doen.