Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 augustus 2022 werd Nico van Veen verrast. De agenda stond in zijn geheel in het kader van de kandidatuur voor de komende waterschapsverkiezingen, echter de voorzitter kondigde gaande de vergadering een ingelast agendapunt aan. En dat was dat de secretaris een woordje tot Nico zou richten. De secretaris bracht Nico in verlegenheid (en dat komt niet vaak voor) door hem aan een ware “roast” te onderwerpen. Hij sloot af met de conclusie dat Nico een zodanige invloed gehad heeft op de Capelse VVD dat daar wat tegenover hoort te staan. Hierop vroeg de voorzitter aan de vergadering om in te stemmen met het benoemen van Nico als “Lid van verdienste” van het lokaal netwerk Capelle aan den IJssel. Hiermee werd onder applaus ingestemd. Inmiddels is de bijbehorende oorkonde gearriveerd en deze is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 23 november aan Nico uitgereikt.