Op 19 oktober 2022, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse VVD, werd Paul van den Eijden naar voren geroepen door voorzitter Michel de Visser met het verzoek om de stemcommissie te leiden voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter. Maar tot Paul’s grote verbazing ging de voorzitter een gloedvol betoog houden over alles wat Paul tijdens zijn meer dan 40 jaren lidmaatschap van de VVD allemaal gedaan had. Een te lange lijst om hier te herhalen. Michel sloot af met: “En daarom ontvang je de hoogste onderscheiding die de VVD kent; de Mr. D.U.Sticker plaquette met oorkonde”.

Deze onderscheiding wordt door de partij uitgereikt aan mensen die ’op uitzonderlijke wijze en met grote inzet’ politieke werkzaamheden verrichten in het openbaar bestuur voor de VVD.

Deze werd door een diep geroerde Paul onder luid applaus in ontvangst genomen.

Aansluitend sprak John Renirie namens de Capellenaren tot Paul en overhandigde hem een vloeibare rode attentie.