Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de volledige vaccinatiegraad in Capelle aan den IJssel met 64% ruim onder het landelijke gemiddelde van 77% ligt. Van de jonge schoolgaande Capellenaren (12 tot 18 jaar) is 32% volledig gevaccineerd.

De Capelse VVD vraagt het college naar maatregelen om de vaccinatiegraad in de gemeente verder te verhogen. Daarbij vraagt de Capelse VVD specifiek naar maatregelen die kunnen bijdragen om de vaccinatiegraad onder Capelse schoolgaande jongeren te verhogen.

Raadslid Mels Landzaad: “Om uit deze crisis te komen is een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad van groot belang. De scholen zijn weer begonnen en de herfst staat voor de deur. Juist nu kan de gemeente een belangrijke rol spelen om de vaccinatiegraad in Capelle verder te verhogen.”

De Capelse VVD heeft de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft u zicht op de redenen waarom de vaccinatiegraad in onze gemeente onder het landelijke gemiddelde ligt?
  2. Heeft u maatregelen getroffen om de vaccinatiegraad in Capelle verder te verhogen, zo ja welke?
  3. Bent u met de Capelse VVD van mening dat we willen streven naar een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in onze gemeente? Zo ja, welke (extra) maatregelen kan u hiertoe nog nemen?
    Sinds 30 augustus zijn de (middelbare) scholen weer begonnen.
  4. Bent u, gezien het lage percentage volledig gevaccineerden Capelse jongeren van 12 tot 18 jaar, met de Capelse VVD van mening dat een deel van deze maatregelen specifiek kunnen worden gericht op jongeren? Zo ja, welke?