Wethouder

Harriët Westerdijk

Wethouder

Projectwethouder Rivium, Wethouder Werk- en Inkomen (met de participatiewet en Promen), Armoedebeleid (met het Jeugdfonds Sport & Cultuur), Coördinerend portefeuillehouder sociaal domein, Sportbeleid, Onderwijs (met laaggeletterdheid) en 3de Locoburgemeester

Leon Anink

Leon Anink

Raadslid

Portefeuilles: Bestuur, Veiligheid en Middelen

Lid van de audit commissie

Jeroen Kolster

Jeroen Kolster

Raadslid

Portefeuilles: Stads-ontwikkeling en Beheer

Lid advies-commissie vervoer MRDH

Plv. voorzitter raads-commissies

 

Caroline Penterman

Caroline Penterman

Raadslid / Fractievoorzitter

Portefeuilles: Stads-ontwikkeling en Beheer

Mark de Jong

Mark de Jong

Raadslid

Portefeuilles: Samenleving en Economie

John Brasser

John Brasser

Burgerraadslid

Portefeuilles: Samenleving en Economie

John Renirie

John Renirie

Fractieassistent en Fractie-penningmeester

Sherwin Safavi Nic

Sherwin Safavi Nic

Burgerraadslid

Portefeuilles: Stads-ontwikkeling en Beheer en Samenleving en Economie. Bijzondere aandacht voor onderhoud buitenruimte, duurzaamheid en milieu.

Hoogheemraadschap

Jacqueline van Nauta Lemke

Jacqueline van Nauta Lemke

Algemeen bestuurslid

Hoogheemraad-schap van Schieland en de Krimpenerwaard

Wim Zanting

Wim Zanting

Voorzitter

John Renirie

John Renirie

Secretaris en (amateur) ICT

Carel van der Poel

Carel van der Poel

Penningmeester

Vacature

Vacature

ICT

Vacature

Vacature

Bestuurslid Werving & Training

Vacature
Vacature

Communicatie & Campagne

Stel je vraag aan de Capelse VVD

14 + 14 =