Standpunten

Lees hier meer over de standpunten van de Capelse VVD

Verkiezingsprogramma van de Capelse VVD 2018-2022

Coalitieakkoord gemeente Capelle aan den IJssel 2018-2022

…Waar iedereen meedoet

We leven allemaal ons eigen leven en we maken allemaal andere keuzes. Maar omdat we veel van dezelfde dingen belangrijk vinden, zijn er ook veel overeenkomsten. We denken en zeggen wat we willen. We staan in alle vroegte op om naar ons werk of naar school te gaan. We zorgen voor onze familie en vrienden. We maken alledaagse praatjes met onze buren. We bezoeken sportvelden en musea en gaan los op festivals. En we vinden dat allemaal heel gewoon. Net zoals we het heel gewoon vinden dat vrouwen gelijke rechten hebben, dat homo’s kunnen trouwen, dat je zelf bepaalt of je gelovig bent en dat degene die het hardst schreeuwt niet altijd gelijk heeft. 

Download PDF
3-waar-iedereen-meedoet-vvd-capelle

…Waar het leven prima is

Waar het leven prima is In Capelle aan de IJssel is het leven prima. Een mooie stad om te wonen door het vele groen, de centrale ligging aan de Hollandse IJssel dichtbij Rotterdam en de aanwezigheid van tal van voorzieningen. Mede dankzij de VVD, is er meer inzet op veiligheid in de stad en is Capelle ook een van de meest betaalbare gemeentes van ons land geworden; zonder afbreuk te hoeven doen aan de leefbaarheid van onze stad. Maar we zijn er nog niet. Er zijn verbeteringen mogelijk en waakzaamheid is geboden wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de betaalbaarheid van het voorzieningenniveau.

Download PDF
1-waar-het-prima-leven-is-vvd-capelle

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. In Capelle hebben we wijkgericht werken; de wensen van de buurt staan centraal. De vormen zijn talrijk: groenonderhoud, meedenken over de inrichting van de buurt, buurtgroepen en duurzaamheid. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Dit past bij een krachtige, compacte overheid.

Download PDF
2-waar-ruimte-is-voor-eigen-initiatief-vvd-capelle

…Waar de gemeente er voor ons is

De gemeente is er voor ons. Met elkaar brengen we belastinggeld in, dat is nodig omdat we voorzieningen instant moeten houden die ons allemaal ten goede komen. Daarvoor verwachten we een effectieve en efficiënte overheid, die zorgvuldig omgaat met ons geld en niet voor sinterklaas speelt.

Download PDF
5-waar-de-gemeente-er-voor-ons-is-vvd-capelle

…Waar je je veilig voelt

Veiligheid en veilig voelen zijn voor de VVD belangrijke onderwerpen. Om in vrijheid te kunnen denken en leven is werkelijke veiligheid nodig, maar ook een gevoel van je veilig voelen. Ons beleid zal er altijd op gericht blijven om dit te bewerkstelligen, waarbij de individuele vrijheid zo min als mogelijk wordt aangetast.

Download PDF
4-waar-je-je-veilig-voelt-vvd-capelle

Stel je vraag aan de Capelse VVD

14 + 7 =